ตู้ชั้นเก็บเอกสาร

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อน (วางแฟ้มตราช้างได้2 ชั้น) / ตู้บนบานเปิดไม้

5,950 THB ฿ 5,950

ตู้เอกสารด้านบนบานเปิด / ด้านล่างบานเปิด

5,950 THB ฿ 5,950

ตู้วางแฟ้มเอกสารโล่ง 2 ชั้น / ตู้บนบานเปิดไม้

5,500 THB ฿ 5,500

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้น / ตู้บนโล่ง

7,100 THB ฿ 7,100

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อน (วางแฟ้มตราช้างได้2 ชั้น) / ตู้บนโล่ง

5,250 THB ฿ 5,250

ตู้เอกสารด้านบนบานกระจก / ด้านล่างบานเปิด

5,250 THB ฿ 5,250

ตู้เอกสารด้านบนบานกระจก / ด้านล่างบานโล่ง

4,700 THB ฿ 4,700

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างแขวนไฟล์

6,700 THB ฿ 6,700

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างบานสไลด์

5,150 THB ฿ 5,150

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างบานเปิด

5,150 THB ฿ 5,150

ตู้เอกสารบานโล่ง บนและล่าง

3,650 THB ฿ 3,650

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างแขวนไฟล์

5,950 THB ฿ 5,950

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างบานสไลด์

4,700 THB ฿ 4,700

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างบานเปิด

4,700 THB ฿ 4,700

ตู้เอกสารบานโล่ง

4,200 THB ฿ 4,200

ตู้เอกสารสำหรับแขวนไฟล์บานเปิด

5,900 THB ฿ 5,900

ตู้เอกสารบานสไลด์

4,150 THB ฿ 4,150

ตู้เอกสารบานเปิด

4,150 THB ฿ 4,150

ตู้เอกสารบานโล่ง

3,200 THB ฿ 3,200

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนเป็นบานเปิดกระจกคู่

8,950 THB ฿ 8,950

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเปิดคู่ล่าง/บนบานเปิดกระจกคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

7,150 THB ฿ 7,150

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อนล่าง/บนบานเปิดกระจกคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

7,150 THB ฿ 7,150

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนเป็นบานเปิดคู่

7,950 THB ฿ 7,950

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่บน-ล่าง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

6,500 THB ฿ 6,500

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อนล่าง/บนบานเปิดคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

6,500 THB ฿ 6,500

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนชั้นโล่ง

6,950 THB ฿ 6,950
6,200 THB ฿ 6,200

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

6,200 THB ฿ 6,200
4,950 THB ฿ 4,950

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่บน-ล่าง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

3,900 THB ฿ 3,900
Powered by MakeWebEasy.com