HIGH CABINET

MO 165 SO

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อน (วางแฟ้มตราช้างได้2 ชั้น) / ตู้บนบานเปิดไม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,950 THB ฿5,950
 

 

MO 165 OO

ตู้เอกสารด้านบนบานเปิด / ด้านล่างบานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,950 THB ฿5,950
 

 

MO 165 CO

ตู้วางแฟ้มเอกสารโล่ง 2 ชั้น / ตู้บนบานเปิดไม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,500 THB ฿5,500
 

 

MO 165 FG

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้น / ตู้บนโล่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,100 THB ฿7,100
 

 

MO 165 SG

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อน (วางแฟ้มตราช้างได้2 ชั้น) / ตู้บนโล่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,250 THB ฿5,250
 

 

MO 165 OG

ตู้เอกสารด้านบนบานกระจก / ด้านล่างบานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,250 THB ฿5,250
 

 

MO 165 CG

ตู้เอกสารด้านบนบานกระจก / ด้านล่างบานโล่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,700 THB ฿4,700
 

 

MO 165 F

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างแขวนไฟล์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,700 THB ฿6,700
 

 

MO 165 S

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างบานสไลด์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,150 THB ฿5,150
 

 

MO 165 O

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างบานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,150 THB ฿5,150
 

 

MO 165 C

ตู้เอกสารบานโล่ง บนและล่าง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,650 THB ฿3,650
 

 

MT 20 GFP

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนเป็นบานเปิดกระจกคู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,390 THB ฿12,390
 

 

MT 20 GOP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเปิดคู่ล่าง/บนบานเปิดกระจกคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,550 THB ฿10,550
 

 

MT 20 GSP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อนล่าง/บนบานเปิดกระจกคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,550 THB ฿10,550
 

 

MT 20 OFP

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนเป็นบานเปิดคู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,950 THB ฿11,950
 

 

MT 20 OOP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่บน-ล่าง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,600 THB ฿9,600
 

 

MT 20 OSP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อนล่าง/บนบานเปิดคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,600 THB ฿9,600
 

 

MT 200 FP

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนชั้นโล่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,500 THB ฿9,500
 

 

MT 200 OP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,650 THB ฿7,650
 

 

MT 200 SP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,650 THB ฿7,650
 

 

MT 200 CP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,190 THB ฿7,190
 

 

MT 420 OOP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่บน-ล่าง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,650 THB ฿5,650
 

 

MT 420 OP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,250 THB ฿5,250
 

 

MT 420 CP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (วางแฟ้มตราช้างได้ 4ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,590 THB ฿4,590
 

 

MT 15 GFP

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนเป็นบานเปิดกระจกคู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,290 THB ฿11,290
 

 

MT 15 GOP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเปิดคู่ล่าง/บนบานเปิดกระจกคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,690 THB ฿8,690
 

 

MT 15 GSP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,690 THB ฿8,690
 

 

MT 15 OFP

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนเป็นบานเปิดคู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,900 THB ฿9,900
 

 

MT 15 OOP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่บน-ล่าง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,790 THB ฿7,790
 

 

MT 15 OSP

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อนล่าง/บนบานเปิดคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,790 THB ฿7,790
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้