HIGH CABINET

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อน (วางแฟ้มตราช้างได้2 ชั้น) / ตู้บนบานเปิดไม้

5,950 THB ฿ 5,950

ตู้เอกสารด้านบนบานเปิด / ด้านล่างบานเปิด

5,950 THB ฿ 5,950

ตู้วางแฟ้มเอกสารโล่ง 2 ชั้น / ตู้บนบานเปิดไม้

5,500 THB ฿ 5,500

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้น / ตู้บนโล่ง

7,100 THB ฿ 7,100

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อน (วางแฟ้มตราช้างได้2 ชั้น) / ตู้บนโล่ง

5,250 THB ฿ 5,250

ตู้เอกสารด้านบนบานกระจก / ด้านล่างบานเปิด

5,250 THB ฿ 5,250

ตู้เอกสารด้านบนบานกระจก / ด้านล่างบานโล่ง

4,700 THB ฿ 4,700

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างแขวนไฟล์

6,700 THB ฿ 6,700

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างบานสไลด์

5,150 THB ฿ 5,150

ตู้เอกสารด้านบนบานโล่ง / ด้านล่างบานเปิด

5,150 THB ฿ 5,150

ตู้เอกสารบานโล่ง บนและล่าง

3,650 THB ฿ 3,650

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนเป็นบานเปิดกระจกคู่

12,390 THB ฿ 12,390

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเปิดคู่ล่าง/บนบานเปิดกระจกคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

10,550 THB ฿ 10,550

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อนล่าง/บนบานเปิดกระจกคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

10,550 THB ฿ 10,550

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนเป็นบานเปิดคู่

11,950 THB ฿ 11,950

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่บน-ล่าง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

9,600 THB ฿ 9,600

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อนล่าง/บนบานเปิดคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

9,600 THB ฿ 9,600

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนชั้นโล่ง

9,500 THB ฿ 9,500
7,650 THB ฿ 7,650

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

7,650 THB ฿ 7,650
7,190 THB ฿ 7,190

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่บน-ล่าง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

5,650 THB ฿ 5,650

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

5,250 THB ฿ 5,250

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (วางแฟ้มตราช้างได้ 4ชั้น)

4,590 THB ฿ 4,590

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนเป็นบานเปิดกระจกคู่

11,290 THB ฿ 11,290

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเปิดคู่ล่าง/บนบานเปิดกระจกคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

8,690 THB ฿ 8,690
8,690 THB ฿ 8,690

ตู้เก็บเอกสาร แบบแขวนไฟล์ตามขวาง 2 ชั้นล่าง/บนเป็นบานเปิดคู่

9,900 THB ฿ 9,900

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่บน-ล่าง (วางแฟ้มตราช้างได้ 2 ชั้น)

7,790 THB ฿ 7,790

ตู้วางแฟ้มเอกสาร บานเลื่อนล่าง/บนบานเปิดคู่ (วางแฟ้มตราช้างได้ 4 ชั้น)

7,790 THB ฿ 7,790
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้